Ziadost o prijatie do zamestnania + VZOR


Písomná žiadost o prijatie do zamestnania je prvý kontakt s potenciálnym zamestnávatelom. Preto musí byť presvedcivá, musíte zanechať dobrý dojem a vzbudit záujem o vašu osobu.
Žiadost by nemala byť dlhšia ako jedna strana. V žiadosti by ste mali uviest bud konkrétnu pracovnú pozíciu alebo aspon okruh cinností, o ktorý máte záujem.

VZOR ZIADOSTI


VZORPríklady textov k napísaniu žiadosti:
Úvod
Uchádzam sa o miesto, ktoré inzerovala Vaša spolocnost .....
Dolupodpísaný / á (meno, priezvisko, dátum narodenia) Vás touto cestou žiadam o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu, ktorú ste inzerovali .....
Touto cestou Vás žiadam o prijatie do zamestnania ako .....
Rád by som sa uchádzal o miesto ....... vo Vašej spolocnosti.
Obraciam sa na Vašu spolocnost so žiadosťou o prijatie do zamestnania v oblasti ......

Jadro
Mám ukoncené základné vzdelanie a (napr. 5-rocnú) prax ako ......
V súcasnej dobe som nezamestnaný vedený na úPSVaR.
Ešte mám skúsenosti v oblasti ......
Absolvoval som rekvalifikacný kurz .......
Vlastním vodicský preukaz typu ............

Záver
Na Vaše dalšie otázky Vám rád odpoviem osobne ..........
K žiadosti prikladám svoj životopis.

 
PR články zdarma